Knipmedicatie

Disclaimer: deze informatie werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze informatie ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze database.

Referenties

  • Giving partial doses of transdermal patches , Hanneli A. et al , Am J Health Syst Pharm. 1997;54:1759-60
  • Practical Considerations for Optimal Transdermal Drug Delivery,  Cheryl Durand; Abdullah Alhammad; Kristine C. Willett, Am J Health Syst Pharm. 2012;69(2):116-124.