Beroepsvereniging

De VZA, opgericht in 1989, is de Vlaamse beroepsvereniging voor ziekenhuisapothekers. 

Visie

Alle ziekenhuisapothekers en medewerkers van de ziekenhuisapotheek de nodige ondersteuning bieden om in een snel wijzigende en complexe omgeving bij te dragen tot betaalbare en kwaliteitsvolle specialistische farmaceutische zorg voor elke patiënt.

  Missie

  Opleiding en vorming

  • In die complexe omgeving willen wij onze leden bijstaan door het organiseren van voldoende en kwaliteitsvolle opleiding en vorming voor apothekers en alle medewerkers van de ziekenhuisapotheek.
  • Wij zorgen voor goed gestructureerde communicatie aan al onze leden en faciliteren het beschikbaar stellen van de nodige expertise via een kennisplatform.

  Samenwerking en netwerking

  • Om bij te dragen tot een integrale benadering van de zorg, zet de vereniging zich in om met andere instanties die dezelfde doelstellingen nastreven, maximaal samen te werken. Hiervoor voorzien we voldoende vertegenwoordiging in de formele organen en hechten we belang aan informele netwerking.

  Ontwikkeling nieuwe initiatieven

  • Wij wensen meer betrokken te zijn bij de beleidsvorming door proactief mee te werken aan de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en hierbij hebben we voldoende aandacht voor nieuwe vormen van zorgorganisaties.