Accreditatie

De erkenning als ziekenhuisapotheker: overzicht van alle stappen

Bekijk hier alle informatie van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid.

Sjabloon accreditatiepunten

Hier kan je een Excel-document vinden, waarmee je als ziekenhuisapotheker makkelijk een overzicht van je bijscholingen kan bijhouden. De huidige versie werd geüpdatet in oktober 2020. In het eerste werkblad staat de invultabel, in het tweede werkblad staat extra uitleg. Gebruik van dit document is volledig op eigen risico.

Lijst van goedgekeurde opleidingen

Controleer alle goedgekeurde opleidingen op de website van FOD Volksgezondheid.

Nieuws en mededelingen

Nieuwe brochure 'Voortgezette opleiding' (05.10.2020)

De nieuwe brochure 'Voortgezette opleiding' (in het kader van accreditatie voor ziekenhuisapothekers) werd recent gepubliceerd op de website van de federale overheid. Het loont de moeite om deze door te nemen omdat enkele aanpassingen mogelijks impact hebben op je eigen aanvraag tot verlenging van jouw erkenning. In de nieuwe brochure is er o.a. meer aandacht voor e-leraning en wetenschappelijke publicaties leveren meer punten op. Je kan de brochure lezen via deze link.

Mededeling Vlaamse Erkenningscommissie (14.04.2020)

Gezien de huidige coronamaatregelen, worden volgende beslissingen genomen door de Vlaamse Erkenningscommissie met betrekking tot

De stageplannen van ziekenhuisapothekers in opleiding:

  • De nieuwe stageplannen van de personen die in 2019 hun opleiding hebben gestart, worden allemaal als tijdig ingediend beschouwd en zullen tijdens de eerstkomende zitting die plaats zal vinden op 5 juni 2020 ter advies worden voorgelegd aan de leden van de erkenningscommissie Ziekenhuisapothekers.
  • Ziekenhuisapothekers in opleiding die momenteel in hun derde stagejaar zitten en die omwille van de coronacrisis hun externe stage niet kunnen doorlopen, worden van deze stage vrijgesteld. Ziekenhuisapothekers in opleiding die momenteel in hun eerste of tweede stagejaar zitten en die hun geplande externe stage momenteel niet kunnen doorlopen, kunnen deze externe stage nog naar een volgend stagejaar verplaatsen. Hiertoe moeten zij ten gepaste tijde een wijziging van stageplan indienen.

De aanvragen tot verlenging van de erkenning als ziekenhuisapotheker:

  • De datum van de start van de verlengde erkenning als ziekenhuisapotheker zal onmiddellijk volgen op de einddatum van de vorige erkenning, ook indien de erkenning als ziekenhuisapotheker al eerder vervalt omdat de aanvraag tot verlenging van deze erkenning door de leden van de erkenningscommissie pas later zal kunnen geadviseerd worden, door het wegvallen van een zitting begin april.
  • Wanneer het behalen van accreditatiepunten niet mogelijk is omwille van het feit dat de geplande voortgezette opleidingen zijn geannuleerd, moeten deze punten niet meer worden ingehaald. Het volstaat om in de lijst met behaalde punten, de geplande voortgezette opleiding wel op te nemen, met hierbij de melding dat de desbetreffende opleiding omwille van de coronacrisis werd geannuleerd. Opgelet: deze beslissing is enkel geldig voor de ziekenhuisapothekers die hun erkenning vervalt voor eind mei 2021 (m.a.w. voor de ziekenhuisapothekers die de punten moeten indienen voor eind november 2020).