Werkgroepen

VZA heeft heel wat wetenschappelijke werkgroepen waarbij experten in een bepaald domein van de ziekenhuisfarmacie kennis en informatie delen en ter beschikking stellen van de leden. Elke werkgroep wordt geleid door een voorzitter.

Leden die willen deelnemen aan een werkgroep, kunnen contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep.

Omkadering VZA werkgroepen 

  • Elke nieuwe werkgroep moet goedgekeurd worden door het bestuursorgaan van VZA
  • Aan elke werkgroep is een bestuurder toegewezen die als liaison dient tussen de werkgroep en het bestuursorgaan.
  • De namen van de voorzitter en de actieve leden worden doorgegeven aan het secretariaat.
  • Voor vergaderingen op locatie is een kilometervergoeding voorzien. Daarvoor geeft de voorzitter na elke vergadering een overzicht van de aanwezige leden met het aantal te vergoeden kilometers door aan het secretariaat. Dit kan via het  sjabloon onkostenvergoeding.
  • De leden zijn verzekerd voor ongevallen in het kader van deelname aan een werkgroep. Daarvoor geven de leden van de werkgroepen hun nummerplaat door aan het secretariaat.