BVZA-ABPH

Algemeen

De BVZA-ABPH (Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers - Association Belge de Pharmaciens Hospitaliers), opgericht in 1953, is de nationale beroepsvereniging van ziekenhuisapothekers en overkoepelt VZA en AFPHB. De BVZA vertegenwoordigt de Belgische ziekenhuisapothekers bij de nationale overheid en op internationaal vlak. Alle leden van de regionale verenigingen zijn automatisch lid van BVZA-ABPH.

Het bestuur van de nationale vereniging is samengesteld uit zeven leden van elke regionale vereniging. De drie functies - voorzitter, secretaris en penningmeester - wisselen tweejaarlijks van taalrol.

Website: http://www.hospitalpharmacistbelgium.eu

Contact: bestuur@bvza-abph.be

Vertegenwoordigers

Jo Swartenbroekx | Voorzitter VZA
Thomas De Rijdt | Vice-voorzitter BVZA-ABPH
Marc De Schepper | Vice-secretaris BVZA-ABPH
Jens Van Krieken | Vice-penningmeester BVZA-ABPH
Hilde Collier | Bestuurslid VZA
Siska Desplenter | Bestuurslid VZA
Sarah De Broe | Bestuurslid VZA

BVZA-ABPH
Regionale werking BVZA-ABPH

BOPP

De tweetalige vereniging 'Belgian Oncology Pharmacy Practitioners', afgekort BOPP, is actief onder de BVZA-ABPH vleugel. BOPP heeft als doel de coördinatie en optimalisering van de farmaceutische kwaliteit in de oncologische zorgen. Daarnaast willen ze ook de uitwisseling met andere nationale en internationale verenigingen met dezelfde doelstellingen organiseren.

Contact:

BOPP