Bibliotheek

Onze vereniging telt heel wat wetenschappelijke werkgroepen, waarbij experten in een bepaald domein van de ziekenhuisfarmacie kennis en informatie delen. Zij stellen deze graag hier ter beschikking aan iedereen.

Disclaimer: deze bibliotheek werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze bibliotheek ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze database.